Actueel

Oplossing blijft uit voor Basketball Vereniging Groningen (BVG) en BV Scylla

Persbericht, 10 juli 2019

Meer dan 500 (jeugd)leden zien hun basketball toekomst verloren gaan, als de gemeente Groningen niet terugkomt op hun plannen voor het nieuwe seizoen.

Hoewel de verenigingen al drie jaar lang bij de gemeente te kennen geven dat er een nijpend tekort is dat door de sluiting van het Corpushuis alleen maar groter wordt, is het Corpushuis nu definitief gesloten. Daarmee verliezen de verenigingen, waaronder de grootste basketball verenigingen van het Noorden, hun thuisbasis en is de toekomst onzeker.

BVG en Scylla werd gegarandeerd dat de huidige competitie bezetting, ook in het seizoen 2019/2020 kan worden aangehouden. Voor basketballers onder twaalf jaar worden trainingen gepland in een gymzaal, boven de twaalf jaar worden trainen in een sporthal gepland, iets wat erg belangrijk is voor basketballers, omdat anders de fysieke veiligheid van de spelers in gevaar komt. Daarbij werd op het hart gedrukt dat er voldoende accommodatieruimte zou ontstaan door het project ‘Beter Benutten’.

Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 9 juli met Sport050, werd het voor de verenigingen pijnlijk duidelijk dat deze toezeggingen niet kunnen worden nagekomen in de conceptplanning voor het komende seizoen. Voor vijfendertig trainingsuren is geen ruimte en de helft van de wedstrijduren wordt geschrapt. Het project “Beter Benutten” was de oplossing voor het sluiten van de Corpushal. Het doel was alle verenigingen, die gebruik maken van zalen en hallen binnen de gemeente Groningen, opnieuw in te delen in de beschikbare hallen in de Stad, maar dit lijkt niet het geval.

Zeer triest zo vlak voor de zomervakantie. De verenigingen kunnen geen kant op. Sport050 biedt onvoldoende geschikte accommodatie en drijft de club uiteen naar kleine afgelegen gymzaaltjes, verspreid over de hele Stad.

Basketbalclubs met historie

BVG en Scylla zijn clubs met historie, die al zeer lang toonaangevend basketball laten zien op landelijk en regionaal niveau. BVG heeft de afgelopen jaren een zeer explosieve groei doorgemaakt qua aantallen leden. Met name het aantal jeugdleden is enorm gegroeid. Dit vanwege de fantastische basketball sfeer en de keuze van ouders en leden om aan de Zuidwest kant van de Stad te basketballen, met een thuishal als trefpunt. Het ultieme voorbeeld van breedtesport en clubgevoel.

Daar wordt nu helaas door de gemeente één grote streep doorgezet, zo vlak voor het zomerreces!

De besturen van BVG en Scylla luiden nu de noodklok!

Scylla H2 Kampioen

Ons Heren 2 kampioen geworden van de tweede klasse in de afdeling Noord. Het was erg spannend bovenin de ranking, maar BVG en Exercitia werden aan de kant geschoven. Hier en daar met wat moeite.

Komend seizoen zal H2 uitkomen in de eerste klasse. Door een paar personele wijzigingen zijn ze nog wel opzoek naar spelers. Heb je interesse, neem dan contact op met het bestuur.

Gefeliciteerd heren, namens het bestuur

Nieuw seizoen onzeker voor basketballers Groningen

Al jaren ageren Basketball Verenigingen Groningen (BVG) en Scylla tegen het tekort aan voldoende geschikte zaalruimte voor hun 500 leden bij de gemeente Groningen en Sport050. Op 1 juni 2019 wordt de thuishaven Corpushuis definitief gesloten en heeft de gemeente geen concrete oplossing op tafel gelegd. Met de teaminschrijving voor het nieuwe seizoen voor de deur, staan de clubs met de rug tegen de muur.

Sinds jaar en dag laat de gemeente Groningen zich adviseren door het Mulier Instituut als het gaat om de verhouding tussen vraag en aanbod van buitensport- en binnensportaccommodaties. Voor de periode 2016-2030 concludeert Mulier dat de sluiting van sporthallen De Weijert en Corpushuis opgevangen kan worden door komst van sportcentrum Europapark. Voor de basketballers is er nu al geen capaciteit in de nieuwste hal van Groningen, terwijl 2030 nog lang niet in zicht is. Bij de berekening van de capaciteit, door Mulier worden dan ook de nodige vraagtekens gezet.

Op 7 december 2018 kreeg de sportuitvoerder van de gemeente Groningen, Sport050 de opdracht van wethouder de Rook om uiterlijk in februari 2019 duidelijkheid te geven over de beschikbare zaalruimte voor de verenigingen voor het nieuwe seizoen. De analyse ligt nu bij de nieuwe wethouder van sport, mevrouw Jongman. Zij heeft nu nog anderhalve maand om de basketballers hoop te geven op trainings- en wedstrijduren voor het nieuwe seizoen.

In de analyse wordt tevens het gemeenteproject ‘Beter Benutten’ meegenomen. Dit project dient ertoe de accommodaties naar geschiktheid te verdelen. De clubs zijn echter bang dat dit enkel leidt tot verspreiding van de teams over de hele stad  en daarmee verlies van clubgevoel tot gevolg heeft.

De clubs zien eerder een oplossing in een nieuwe accommodatie. Een nieuwe permanente sporthal is echter geen korte termijn oplossing en lijkt ook niet voor te komen in de plannen van de gemeente. De sportkoepel adviseert om twee tot drie miljoen euro extra op te nemen in de sportbegroting van de gemeente. Hier heeft het nieuwe college echter geen invulling aan gegeven, ondanks de nijpende situatie. Een semi-permanente sporthal, op het Suikerunie terrein kan binnen enkele maanden gebouwd worden. Dit kan ieder geval voor september, wanneer de basketbalcompetitie weer van start gaat. Er is reeds een plan voor bouw van een dergelijke hal gemaakt, echter de initiatiefnemer hiervan heeft de financiering nog niet rond kunnen krijgen.

Voor de basketballers is er nu snel een oplossing nodig. Ook met de aanstaande verbouwing van Kardinge en de vervanging van het ACLO sportcentrum zal de zaalhuur vraag binnen de gemeente nog verder onder druk komen te staan. Wethouder Jongman zit nog maar net op haar plek, maar is niet onbekend met het onderwerp. Het dient haar hoogste prioriteit te zijn om  ervoor te zorgen dat de honderden BVG en Scylla sporters niet op straat komen te staan deze zomer.

 

Namens bestuur BV Groningen en BV Scylla