Actueel

Bestuur 2021-2022 geinstalleerd

Afgelopen dinsdagavond 23 november is het bestuur door de algemene vergadering opnieuw benoemd voor een extra jaar.

Tijdens deze online meeting waren alle teams vertegenwoordigd en werd de nieuwe begroting vastgelegd. Tevens werden de nieuwe leden van de kascommissie, RvA en Technische commissie ingehamerd.

Nieuw bestuur!

Afgelopen donderdag werd in de kantine van Vinkhuizen met een minimale bezetting de algemene vergadering gehouden. Tijdens de vergadering werd er afscheid genomen van secretaris Aafke, die na minimaal zes jaar bestuur stopt. Daarnaast neemt Jarno een stapje terug en wordt algemeen bestuurslid.

Onder leiding van nieuwe voorzitter Kristian Halbersma, zullen secretaris Rianne Wiersema, penningmeester Sophie Tillema en algemeen lid Jarno Holmer de vereniging voortzetten.

Wij willen de oud bestuursleden, kascommissie en Raad van Advies bedanken voor hun inzet in afgelopen seizoen.