Afgelopen donderdag werd in de kantine van Vinkhuizen met een minimale bezetting de algemene vergadering gehouden. Tijdens de vergadering werd er afscheid genomen van secretaris Aafke, die na minimaal zes jaar bestuur stopt. Daarnaast neemt Jarno een stapje terug en wordt algemeen bestuurslid.

Onder leiding van nieuwe voorzitter Kristian Halbersma, zullen secretaris Rianne Wiersema, penningmeester Sophie Tillema en algemeen lid Jarno Holmer de vereniging voortzetten.

Wij willen de oud bestuursleden, kascommissie en Raad van Advies bedanken voor hun inzet in afgelopen seizoen.