Woensdagavond heeft basketballend Groningen inspraak gehad in de raadcommissie Onderwijs en Welzijn, over de (top)sportambities en accommodaties van de gemeente Groningen.

U kunt deze vergadering terug luisteren via deze link . Bij de inhoudelijke behandeling van de uitvoeringsagenda topsport werd onderstaande tekst uitgesproken. Wij hopen op een positieve wending in deze situatie.

Geachte leden van de commissie, geachte voorzitter,

Ik ziet hier voor een groot deel van de basketbalverenigingen die in Groningen het basketballen als breedtesport, maar ook op hoog niveau aanbieden en verzorgen; Scylla, BVG, Celeritas-Donar. Deze verenigingen zijn, om het zo maar eens te noemen, de kraamkamers van de talentontwikkeling voor basketbal in Groningen. Topsport begint hier!
Vanuit deze ‘gewone’ basketbalverenigingen worden jongens en meisjes aangemeld bij het RTC. Hier krijgen ze dan extra uren aangeboden om hun talenten verder te ontdekken en ontwikkelen. De thuishaven van deze talenten blijft echter de ‘gewone’ basketbalvereniging, ook daar trainen ze en spelen ze hun wedstrijden en wordt ze de sociale aspecten van het verenigingsleven meegegeven.

Deze verenigingen dragen basketbal een warm hart toe en hebben tegen de vaststelling van de Uitvoeringsagenda Topsport ook zeker geen bezwaar.

Wij zitten hier wel omdat er een tikkende tijdbom ligt onder het potentieel succes van Groningen als ‘City of Talents’, onder een succesvolle Topsportagenda. Talentontwikkeling kan namelijk niet zonder een brede basis aan jeugd binnen de gewone basketbalverenigingen. Er is simpelweg heel veel instroom aan jeugd nodig, om na jaren een enkeling aan de top te kunnen afleveren. Om jeugd op te kunnen leiden, is voldoende geschikte zaalruimte nodig en moet er de mogelijkheid voor verenigingen zijn om vereniging te zijn. Een eigen plek waar de leden zich thuis kunnen voelen. En hier gaat het nu erg mis! Wij constateren dat beleid en uitvoering haaks op elkaar staan! Ik noem u:

  1. Het voorgenomen wegvallen per 1-1-2019 (= halverwege het sportseizoen!) van twee sporthallen waaronder het Corpushuis. Hierdoor staan Basketbalvereniging Groningen (BVG) en B.V. Scylla per 1 januari letterlijk in de kou. Dat zou betekenen dat er in totaal twaalf jeugdteams, elf seniorenteams én zes topteams niet kunnen trainen noch wedstrijden kunnen spelen. De oplossingen die tot noch toe worden aangedragen zijn niet passend en geven geen zicht op een structurele oplossing voor dit probleem. Gymzalen zijn vanwege hun beperkte afmetingen en de vaak vele attributen aan de wand namelijk geen oplossing! Voor basketballers zijn ze zelfs potentieel gevaarlijk. Hier heeft het rapport Mulier onder andere de plank volledig misgeslagen. Bovendien leidt een dergelijke oplossing tot versnippering en verspreiding van de verenigingen over Stad en heeft als gevolg dat er minstens 63,5 uur per week níet gebasketbald kan worden. Mogelijk de doodsteek voor de verenigingen en verlies aan potentieel talent en daarmee hapering in de talentontwikkeling.
  2. Voor basketbal moet zaalruimte aan vaak ruimer afmetingen voldoen, dan voor andere sporten. Wij constateren dat Sporthal Europapark bijvoorbeeld helaas geen volwaardig alternatief zal zijn. Vanuit financiële motieven of onkunde, wordt deze hal kleiner gebouwd dan de eisen die vooraf zijn geïnventariseerd. Het wreekt hier dat de gemeente, anders dan bijvoorbeeld Tynaarlo, geen contact onderhoud met de basketbalbond over benodigde capaciteit en zaaleisen.

Beide aspecten ondermijnen de basis, het beginpunt van de talentontwikkeling. Voor beide onderwerpen vragen wij uw aandacht zodat we ook voor basketball de talentontwikkeling succesvol kan worden en Groningen met recht de ‘City of Talents’ kan zijn.