Afgelopen mei 2018 sloeg de klok vijf voor twaalf voor BV Scylla en Basketbal Vereniging Groningen (BVG) wegens de sluiting van sporthallen Corpushuis en De Wijert. Reden voor de verenigingen om bij de gemeenteraad in te spreken en om van zich te laten horen. Hoewel dit ertoe heeft geleid dat wethouder De Rook in juni van dit jaar bekend maakte dat de sluiting van het Corpushuis met vijf maanden wordt uitgesteld tot 1 juni 2019, is het sindsdien angstvallig stil vanuit de gemeente Groningen. Juni 2019 nadert snel, maar verbetering van de accommodatiecapaciteit of plannen daartoe, zijn niet merkbaar. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur en nieuwe budgetkeuzes in de maak voor 2020, zien wij ons daarom genoodzaakt om opnieuw onze stem te laten horen en de gemeente Groningen ervan te doordringen dat het inmiddels twee voor twaalf is.

Dat de problematiek niet hoog op de agenda staat, bleek in de eerste plaats uit een reactie van Sport050 op het luiden van de noodklok door de verenigingen in Dagblad van het Noorden. De gemeente Groningen verschuilt zich achter het rapport Mulier, terwijl dat rapport niet toereikend is voor de situatie. Ook tijdens het sportdebat van stichting de Sportkoepel, dat eind oktober gehouden werd, werd duidelijk dat de kwestie niet hoog op de politieke agenda staat. Tijdens het debat raadde de SP ons aan om onze stem te laten horen, waaruit blijkt dat men geen kennis heeft genomen van de inspraak door de verenigingen tijdens de gemeenteraad commissievergadering. Wel heeft het debat inmiddels openingen geboden in de vorm van gesprekken met de PvdA en D66, maar de uitkomst daarvan is nog steeds hoogst onzeker.

De gemeente Groningen profileert zich als Sportstad, maar lijkt de aandacht daarbij voornamelijk bij de topsport te leggen. Topsport en breedtesport zouden echter hand-in-hand moeten gaan. Topsport heeft een aantrekkende werking op de breedtesport aangezien kinderen enthousiast worden bij een wedstrijd van bijvoorbeeld Nic, Lycurgus of Donar. Bij de (breedte)sportclubs is echter geen ruimte voor enthousiaste kinderen die de sport willen beoefenen, door het te kort aan geschikte zaalruimte.

Clubs zoals Nic, BVG en B.V. Scylla hebben zwaar te lijden onder de sluiting van sporthallen De Wijert en het Corpushuis. Daar waar de gemeente meent dat de opening van Sportcentrum Europapark soelaas biedt, leert de realiteit dat alle beschikbare uren inmiddels zijn vergeven zonder dat BVG en B.V. Scylla daarop aanspraak hebben kunnen maken. De roep om meer accommodatie blijft dan ook onverminderd bestaan, zo ook het constante aanbod van de verenigingen om daarover met de politiek in gesprek te treden.

Het is te laat om dit probleem niet te agenderen en de vraag blijft hoe de politiek de broodnodige inhaalslag gaat maken om van Groningen de (Top)sportstad te maken die het pretendeert te zijn. Maak van de multifunctionele accommodatie (MFA) De Wijert een volwaardige sporthal en laat het Corpushuis open tot er genoeg nieuwe zaalruimte beschikbaar is, of zet de gemeente meer dan vijfentwintig teams op straat?

 

Lees hier meer over problematieken die in mei 2018 zijn besproken in de gemeenteraad commissie:

Basketballend groningen spreekt in bij gemeenteraad commissie