Al jaren ageren Basketball Verenigingen Groningen (BVG) en Scylla tegen het tekort aan voldoende geschikte zaalruimte voor hun 500 leden bij de gemeente Groningen en Sport050. Op 1 juni 2019 wordt de thuishaven Corpushuis definitief gesloten en heeft de gemeente geen concrete oplossing op tafel gelegd. Met de teaminschrijving voor het nieuwe seizoen voor de deur, staan de clubs met de rug tegen de muur.

Sinds jaar en dag laat de gemeente Groningen zich adviseren door het Mulier Instituut als het gaat om de verhouding tussen vraag en aanbod van buitensport- en binnensportaccommodaties. Voor de periode 2016-2030 concludeert Mulier dat de sluiting van sporthallen De Weijert en Corpushuis opgevangen kan worden door komst van sportcentrum Europapark. Voor de basketballers is er nu al geen capaciteit in de nieuwste hal van Groningen, terwijl 2030 nog lang niet in zicht is. Bij de berekening van de capaciteit, door Mulier worden dan ook de nodige vraagtekens gezet.

Op 7 december 2018 kreeg de sportuitvoerder van de gemeente Groningen, Sport050 de opdracht van wethouder de Rook om uiterlijk in februari 2019 duidelijkheid te geven over de beschikbare zaalruimte voor de verenigingen voor het nieuwe seizoen. De analyse ligt nu bij de nieuwe wethouder van sport, mevrouw Jongman. Zij heeft nu nog anderhalve maand om de basketballers hoop te geven op trainings- en wedstrijduren voor het nieuwe seizoen.

In de analyse wordt tevens het gemeenteproject ‘Beter Benutten’ meegenomen. Dit project dient ertoe de accommodaties naar geschiktheid te verdelen. De clubs zijn echter bang dat dit enkel leidt tot verspreiding van de teams over de hele stad  en daarmee verlies van clubgevoel tot gevolg heeft.

De clubs zien eerder een oplossing in een nieuwe accommodatie. Een nieuwe permanente sporthal is echter geen korte termijn oplossing en lijkt ook niet voor te komen in de plannen van de gemeente. De sportkoepel adviseert om twee tot drie miljoen euro extra op te nemen in de sportbegroting van de gemeente. Hier heeft het nieuwe college echter geen invulling aan gegeven, ondanks de nijpende situatie. Een semi-permanente sporthal, op het Suikerunie terrein kan binnen enkele maanden gebouwd worden. Dit kan ieder geval voor september, wanneer de basketbalcompetitie weer van start gaat. Er is reeds een plan voor bouw van een dergelijke hal gemaakt, echter de initiatiefnemer hiervan heeft de financiering nog niet rond kunnen krijgen.

Voor de basketballers is er nu snel een oplossing nodig. Ook met de aanstaande verbouwing van Kardinge en de vervanging van het ACLO sportcentrum zal de zaalhuur vraag binnen de gemeente nog verder onder druk komen te staan. Wethouder Jongman zit nog maar net op haar plek, maar is niet onbekend met het onderwerp. Het dient haar hoogste prioriteit te zijn om  ervoor te zorgen dat de honderden BVG en Scylla sporters niet op straat komen te staan deze zomer.

 

Namens bestuur BV Groningen en BV Scylla