Persbericht, 10 juli 2019

Meer dan 500 (jeugd)leden zien hun basketball toekomst verloren gaan, als de gemeente Groningen niet terugkomt op hun plannen voor het nieuwe seizoen.

Hoewel de verenigingen al drie jaar lang bij de gemeente te kennen geven dat er een nijpend tekort is dat door de sluiting van het Corpushuis alleen maar groter wordt, is het Corpushuis nu definitief gesloten. Daarmee verliezen de verenigingen, waaronder de grootste basketball verenigingen van het Noorden, hun thuisbasis en is de toekomst onzeker.

BVG en Scylla werd gegarandeerd dat de huidige competitie bezetting, ook in het seizoen 2019/2020 kan worden aangehouden. Voor basketballers onder twaalf jaar worden trainingen gepland in een gymzaal, boven de twaalf jaar worden trainen in een sporthal gepland, iets wat erg belangrijk is voor basketballers, omdat anders de fysieke veiligheid van de spelers in gevaar komt. Daarbij werd op het hart gedrukt dat er voldoende accommodatieruimte zou ontstaan door het project ‘Beter Benutten’.

Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 9 juli met Sport050, werd het voor de verenigingen pijnlijk duidelijk dat deze toezeggingen niet kunnen worden nagekomen in de conceptplanning voor het komende seizoen. Voor vijfendertig trainingsuren is geen ruimte en de helft van de wedstrijduren wordt geschrapt. Het project “Beter Benutten” was de oplossing voor het sluiten van de Corpushal. Het doel was alle verenigingen, die gebruik maken van zalen en hallen binnen de gemeente Groningen, opnieuw in te delen in de beschikbare hallen in de Stad, maar dit lijkt niet het geval.

Zeer triest zo vlak voor de zomervakantie. De verenigingen kunnen geen kant op. Sport050 biedt onvoldoende geschikte accommodatie en drijft de club uiteen naar kleine afgelegen gymzaaltjes, verspreid over de hele Stad.

Basketbalclubs met historie

BVG en Scylla zijn clubs met historie, die al zeer lang toonaangevend basketball laten zien op landelijk en regionaal niveau. BVG heeft de afgelopen jaren een zeer explosieve groei doorgemaakt qua aantallen leden. Met name het aantal jeugdleden is enorm gegroeid. Dit vanwege de fantastische basketball sfeer en de keuze van ouders en leden om aan de Zuidwest kant van de Stad te basketballen, met een thuishal als trefpunt. Het ultieme voorbeeld van breedtesport en clubgevoel.

Daar wordt nu helaas door de gemeente één grote streep doorgezet, zo vlak voor het zomerreces!

De besturen van BVG en Scylla luiden nu de noodklok!